کارشناس تجربه مشتری

·         همکاری در طراحی ابزارها ، فرآیندها و برنامه های تجربه مشتری.

·         تجزیه و تحلیل KPI ها برای بهبود مستمر خدمات، محصولات و راه حلهای مرتبط با تجربه مشتری.

·         هماهنگی و مشارکت در جلسات منظم با تیم های داخلی مانند مدیران خدمات مشتری و سایر تیم های مرتبط جهت شناسایی. شکاف ها و فرصت ها و اطمینان از رفع شکاف در تجربه مشتری با خدمات یا محصول ارائه شده.

·         تعامل و ارتباط دوطرفه مستقیم و غیرمستقیم در جمع آوری داده های تجربه مشتریان و ارائه نتایج اقدامات بهبود در مادیران.

·         شناسایی و به اشتراک گذاری بهترین شیوه های ایجاد تجربه بهتر برای مشتریان و ارائه نوآوری در بهبود تجارب مشتری.

·         مشارکت در شناسایی و حل علل ریشه ای نقاط قابل بهبود در فرآیند های  O2Cیا E2E مرتبط با تجربه مشتری.

·         کنترل پروژه های بهبود و فعالیت ها برای حذف شکاف های شناسایی شده در  سفر مشتری ، داده های مشتری و غیره ..

·         مشارکت در جلسات طوفان فکری و ارائه ایده های بهینه سازی تجربه مشتری.

مشخصات عمومی

·         آشنا با فرایندهای خدمات پس از فروش ، فروش و بازاریابی

·         آشنایی با شاخص های عملکرد و معیارهای مرتبط با تجربه مشتری

·         مهارت در اکسل و پاورپوینت

·         مهارت حل مسئله و تصمیم گیری قوی

·         بیش از یک سال تجربه در خدمات مشتریان

·         ترجیحاً آشنایی با صنعت الکترونیک

ارسال رزومه
کاربر محترم شما می توانید از دو روش ذیل جهت ارسال رزومه اقدام کنید:
مشخصات فردی
نام:
نام خانوادگی:
نام پدر:
کد ملی:
 
تاریخ تولد: 
جنسیت:
 
وضعیت تاهل:
آدرس محل سکونت:
تلفن محل سکونت:
تلفن همراه:
پست الكترونیک:
 
سوابق تحصیلی - دو مورد آخر
مقطع:
دانشگاه:
سال شروع:
سال پایان:
مقطع:
دانشگاه:
سال شروع:
سال پایان:
سوابق شغلی - از آخر به اول
نام محل کار:
سال شروع:
سال پایان:
سمت:
نام محل کار:
سال شروع:
سال پایان:
سمت:
تسلط به زبان انگلیسی
 
نام:
نام خانوادگی:
پست الكترونیک:
 
فایل رزومه:
 

فایل رزومه باید حداکثر 9 مگا بایت باشد.

لطفا" فرم استخدام را كه در لینك زیر موجود می‌باشد روی سیستم خود ذخیره نموده و پس از تكمیل آن، به همراه رزومه خود با قید عنوان شغل مورد درخواست، به آدرس پست الكترونیكی Jobs@Maadiran.com، یا صندوق پستی 1415 / 19395 و یا شماره فاكس (021) 88623730-31  برای گروه مادیران ارسال نمائید.
فرم استخدام