بستن پنجره

  • تجلیل از دانش آموزان ممتاز سازمان
  • تجلیل از دانش آموزان ممتاز سازمان
  • تجلیل از دانش آموزان ممتاز سازمان

تجلیل از دانش آموزان ممتاز سازمان

هدف از برگزاری این جشن میتوان به بالابردن سطح علمی و انگیزه دانش آموزان، ایجاد فضای فرهنگی و صمیمی برای خانواده ها و اثبات اهمیت این موضوع که دانش آموزان باید در سنگر علم و دانش موفق باشند، اشاره کرد.
حضور مدیران ارشد سازمان در جشن و تاکید بر پرورش شایستگیها و اندیشه های قوی دانش اموزان و شکوفا کردن نبوغ و قابلیتهای این عزیزان از نکات مهم این مراسم بود.از جمله بخشهای این جشنواره میتوان به برگزاری مسابقه برای دانش آموزان ،برگزاری مسابقه برای والدین ، اهدا جوایز و ... نام برد.