بستن پنجره

حضور در هفتمین دوره نمایشگاه کار

در راستای به کار گیری نیرو های خبره در صنعت؛ شرکت مادیران حضور پر رنگی در هفتمین نمایشگاه کار در روز های یکم تا سوم اسفند ماه واقع در دانشگاه صنعتی شریف داشت و طی این مدت اقدام به تبادل نظر و برقرای ارتباط با دانشجویان این دانشگاه به منطور معرفی شرکت مادیران و همکاری با دانشجویان با استعداد نمود.