× جستجو در مادیران ...

بستن پنجره

  • روز گردش مدیران

روز گردش مدیران

یه گردشی تفریحی و ورزشی ویژه مدیران مادیرانی در یکی از روزهای زیبای بهار در جنگل چیتگر. دور هم جمع شدن مدیران مادیرانی به دور از مسائل کاری رو میشه همیشه بهترین راهی دونست که دور از فضای کاری و استرس های موجود بتوان رابطه ای همدلانه و دوستانه بین واحد های سازمانی مختلف ایجاد کرد.