× جستجو در مادیران ...

بستن پنجره

  • یه روز خوب یه گردش خوب

یه روز خوب یه گردش خوب

سفر تعدادی زیادی از پرسنل و مدیران شرکت مادیران به کوههای زیبای درکه یکی از بهترین گردهمایی است که نشان دهنده صمیمیت و همدلی بین کارکنان و مدیران می باشد. حمایت از طبیعت زیبا و زنده همیشه از بارزترین اهداف اصلی شرکت مادیران بوده و می باشد.