× جستجو در مادیران ...

بستن پنجره

  • آکادمی مادیران

آکادمی مادیران

رویداد آکادمی مادیران ؛ رقابتی است که به صورت دوره ای و در هر فصل برگزار می شود. هدف از اجرای طرح ، ایجاد یک رویکرد نظام مند برای تامین و پرورش نیروی انسانی مستعد و کارآمد جهت تصدی مشاغل مختلف سازمان‌ می باشد.
طرح آکادمی مادیران فرصتی است تا افراد جوان و کم سابقه امکان تجربه کار در شرایط واقعی را داشته باشند. متقاضیان پس از گذراندن دوره یکماهه و انجام پروژه‌های محول شده و همین طور دریافت بازخورد حین دوره ، در انتها در برابر کمیته جذب، ارزیابی و در صورت تائید به همکاری بلند مدت در گروه شرکت های مادیران دعوت می شوند.